Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIERNIA MEL

www.cukierniamel.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest firma: Cukiernia MEL Piotr Trzaska z siedzibą przy ul. Wietnamska 5/4, 15-628 w Białymstoku, Polska, NIP: 5422069577, e-mail: sklep@cukierniamel.pl, strona internetowa: cukierniamel.pl.

Cukiernia MEL Piotr Trzaska prowadzi sprzedaż detaliczną produktów cukierniczych skierowaną do konsumenta oraz przedsiębiorcy.

Kontakt ze Sklepem Internetowym Cukiernia MEL jest możliwy za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: sklep@cukierniamel.pl
 • telefonu: 603 487 707 w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego Cukiernia MEL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy Cukiernia MEL są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Cukiernia MEL firma Cukiernia MEL Piotr Trzaska wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego (cukierniamel.pl), w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 • Sprzedawca – Cukiernia MEL Piotr Trzaska z siedzibą przy ul. Wietnamska 5/4, 15-628 w Białymstoku, Polska;
 • Sklep Internetowy Cukiernia MEL – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem cukierniamel.pl;
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Cukiernia MEL;
 • Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym Cukiernia MEL za pośrednictwem strony internetowej: cukierniamel.pl.

Klient może złożyć zamówienie:

 • dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym Cukiernia MEL, wchodząc na stronę internetową cukierniamel.pl bez konieczności logowania się.

Dane pozyskane przy składaniu zamówienia nie sa przez CukiernianMel Piotr Trzaska przechowywane ani udostepniane w celach marketingowych.

Aby złożyć zamówienie klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka". Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku "Przejdź dalej", w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.

Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku "Kupuję i płacę".

Opcja dostawy jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni, a teren dostawy obejmuje Białystok i pobliskie gminy, przy czym koszt dostawy wynosi od 25 zł na terenie Białegostoku w godzinach 8:00- 14:00. Koszt dowozu poza Białymstokiem wynosi 2 zł za kilometr, liczone w obie strony od siedziby firmy (ul.Wietnamska 5/4, 15-628 Białystok) do celu.

Punkty odbioru osobistego:

 1. Litewska 1A, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 6:00-20:00
 • sobota: 7:00-18:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Mickiewicza 17, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Dubois 4 lok 2, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Wysoki Stoczek 54, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: czynne tylko w niedziele handlowe
 1. Zambrowska 18, Kleosin, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Polna 4, Wasilków, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00

Możliwość płacenia kartą jest dostępna we wszystkich punktach odbioru osobistego.


 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin, na przykład z powodu braku określonego produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po poinformowaniu Klienta. Ten zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich, dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane lub jeśli Klient w komentarzu do zamówienia wpisał informacje niezgodne z treścią zamówienia złożonego na platformie e-sklepu. Dotyczy to również zmian w terminie, miejscu dostawy lub składzie zamówienia wprowadzonych przez Klienta, które mogą podlegać dodatkowej opłacie.
 4. Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko wtedy, gdy zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie. Zwykle jest to możliwe 72 godzin przed realizacją zamówienia.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego lub autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. Zamówiony towar może zostać odebrany osobiście w jednym z punktów sprzedaży na terenie Białegostoku, a minimalna kwota zamówienia z dowozem to 300 zł brutto plus koszt dostawy.
 7. Koszt dostawy podzielony jest według obszaru dostawy i jest ustalany indywidualnie. Dostawy poza standardowy obszar dostaw wymagają porozumienia i mogą podlegać dodatkowym opłatom.
 8. Jeśli dostawa nie zostanie odebrana pomimo prób kuriera, zamówienie będzie czekać do końca dnia następnego w punkcie sprzedaży w Białymstoku. Dostawy poza Białymstokiem są realizowane za porozumieniem i kosztują odpowiednio do ustaleń.
 9. Płatność za zakupy może być dokonana kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a transakcje elektroniczne są realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego TPay.
 1. ZWROTY I REKLAMACJE
 2. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych przez Cukiernię Mel, Klientowi dokonującemu zamówienia przez cukierniamel.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt IV 5.

 1. Procedura reklamacji:

Klient ma obowiązek sprawdzenia zamówienia przed jego odbiorem w obecności pracownika punktu sprzedaży lub dostawcy (kierowca/pracownik firmy kurierskiej). W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po odbiorze lub dostawie, Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Może również odmówić przyjęcia towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeśli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 1. Rozwiązanie sporów:

Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

  • Stały polubowny sąd konsumencki,
  • Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej,
  • Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumentów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z Platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, dążąc do pozasądowego rozwiązania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Żelazna 9 lok. 1U 15-297 Białystok  tel. 85 742 80 52, 85 742 80 59 inspekcja.handlowa@bialystok.wilh.gov.pl

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:

 • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez ich strony;
 • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
 • rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

W przypadku, gdy w wyniku złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie zostaje rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na piśmie lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub zgodzie na udział w takim postępowaniu; lub
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Cukiernia Mel Piotr Trzaska z siedzibą przy ul. Wietnamskiej 5|4 15-628 Białsytok. Nip: 542 206 95 77 REGON 050854281

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Cukiernia Mel postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną na stronie internetowej www.cukierniamel.pl. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższymi informacjami oraz Polityką Prywatności.

Początek formularza

Ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel nie można korzystać anonimowo. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych promocji oraz wycofywania produktów ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel, nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

 • przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym Cukiernia Mel treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
 • wykorzystywanie Sklepu Internetowego Cukiernia Mel do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
 • publikowanie w Sklepie Internetowym Cukiernia Mel treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
 • korzystanie ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy,
 • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Cukiernia Mel, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
 • korzystanie z treści dostępnych w Sklepie Internetowym Cukiernia Mel z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem Internetowym Cukiernia Mel,
 • udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

WERSJA 01.01.2023 (aktualnie obowiązująca)

SMS MARKETING

Poprzez wyrażenie zgody na marketing SMS Cukiernia Mel Sp. z o.o. podczas procesu zakupowego i inicjowanie transakcji lub subskrypcji za pomocą naszych narzędzi subskrypcyjnych, zgadzasz się na otrzymywanie regularnych powiadomień tekstowych (dotyczących Twojego zamówienia, w tym przypomnień o porzuconym koszyku), ofert marketingowych oraz komunikatów transakcyjnych, w tym próśb o recenzje od nas, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany na jakiejkolwiek państwowej liście numerów do których nie wolno dzwonić.

Częstotliwość wiadomości może się różnić. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień tekstowych, odpowiedz na dowolną wiadomość tekstową wysłaną przez nas słowem STOP lub skorzystaj z dostarczonego linku do rezygnacji w dowolnej z naszych wiadomości.

Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak używanie innych słów czy formułowań, nie będą uważane za uzasadnione środki rezygnacji. Nie pobieramy opłat za usługę, jednak ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty i opłaty związane z przesyłaniem wiadomości tekstowych nakładanymi przez dostawcę usług bezprzewodowych. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transfer danych.

W razie pytań, prosimy wysłać HELP na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz także skontaktować się z nami pod adresem https://cukierniamel.pl/kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji dowolnego numeru telefonu lub kodu skrótu, który używamy do obsługi usługi w dowolnym momencie. Otrzymasz powiadomienie w takich przypadkach.

Zgadzasz się, że wszelkie wiadomości wysłane na numer telefonu lub kod skrótu, który zmieniliśmy, w tym wszelkie prośby STOP lub HELP, mogą nie być odebrane, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za spełnienie żądań zawartych w takich wiadomościach.

Na tyle, na ile pozwala obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędnie skierowane dostarczenie jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem usługi, błędy w takich informacjach i/lub za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub nie podjąć w oparciu o te informacje lub usługę.

Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważne. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy i używamy Twoich danych osobowych.

Początek formularza

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIERNIA MEL

www.cukierniamel.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest firma: Cukiernia MEL Piotr Trzaska z siedzibą przy ul. Wietnamska 5/4, 15-628 w Białymstoku, Polska, NIP: 5422069577, e-mail: sklep@cukierniamel.pl, strona internetowa: cukierniamel.pl.

Cukiernia MEL Piotr Trzaska prowadzi sprzedaż detaliczną produktów cukierniczych skierowaną do konsumenta oraz przedsiębiorcy.

Kontakt ze Sklepem Internetowym Cukiernia MEL jest możliwy za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: sklep@cukierniamel.pl
 • telefonu: 603 487 707 w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego Cukiernia MEL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy Cukiernia MEL są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Cukiernia MEL firma Cukiernia MEL Piotr Trzaska wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego (cukierniamel.pl), w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 • Sprzedawca – Cukiernia MEL Piotr Trzaska z siedzibą przy ul. Wietnamska 5/4, 15-628 w Białymstoku, Polska;
 • Sklep Internetowy Cukiernia MEL – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem cukierniamel.pl;
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Cukiernia MEL;
 • Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym Cukiernia MEL za pośrednictwem strony internetowej: cukierniamel.pl.

Klient może złożyć zamówienie:

 • dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym Cukiernia MEL, wchodząc na stronę internetową cukierniamel.pl bez konieczności logowania się.

Dane pozyskane przy składaniu zamówienia nie sa przez CukiernianMel Piotr Trzaska przechowywane ani udostepniane w celach marketingowych.

Aby złożyć zamówienie klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka". Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku "Przejdź dalej", w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.

Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku "Kupuję i płacę".

Opcja dostawy jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni, a teren dostawy obejmuje Białystok i pobliskie gminy, przy czym koszt dostawy wynosi od 25 zł na terenie Białegostoku w godzinach 8:00- 14:00. Koszt dowozu poza Białymstokiem wynosi 2 zł za kilometr, liczone w obie strony od siedziby firmy (ul.Wietnamska 5/4, 15-628 Białystok) do celu.

Punkty odbioru osobistego:

 1. Litewska 1A, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 6:00-20:00
 • sobota: 7:00-18:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Mickiewicza 17, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Dubois 4 lok 2, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Wysoki Stoczek 54, Białystok, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: czynne tylko w niedziele handlowe
 1. Zambrowska 18, Kleosin, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00
 1. Polna 4, Wasilków, czynne w godzinach:
 • poniedziałek-piątek: 9:00-18:00
 • sobota: 9:00-17:00
 • niedziela: 9:00-17:00

Możliwość płacenia kartą jest dostępna we wszystkich punktach odbioru osobistego.


 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin, na przykład z powodu braku określonego produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po poinformowaniu Klienta. Ten zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich, dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane lub jeśli Klient w komentarzu do zamówienia wpisał informacje niezgodne z treścią zamówienia złożonego na platformie e-sklepu. Dotyczy to również zmian w terminie, miejscu dostawy lub składzie zamówienia wprowadzonych przez Klienta, które mogą podlegać dodatkowej opłacie.
 4. Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko wtedy, gdy zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie. Zwykle jest to możliwe 72 godzin przed realizacją zamówienia.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego lub autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. Zamówiony towar może zostać odebrany osobiście w jednym z punktów sprzedaży na terenie Białegostoku, a minimalna kwota zamówienia z dowozem to 300 zł brutto plus koszt dostawy.
 7. Koszt dostawy podzielony jest według obszaru dostawy i jest ustalany indywidualnie. Dostawy poza standardowy obszar dostaw wymagają porozumienia i mogą podlegać dodatkowym opłatom.
 8. Jeśli dostawa nie zostanie odebrana pomimo prób kuriera, zamówienie będzie czekać do końca dnia następnego w punkcie sprzedaży w Białymstoku. Dostawy poza Białymstokiem są realizowane za porozumieniem i kosztują odpowiednio do ustaleń.
 9. Płatność za zakupy może być dokonana kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a transakcje elektroniczne są realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego TPay.
 1. ZWROTY I REKLAMACJE
 2. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych przez Cukiernię Mel, Klientowi dokonującemu zamówienia przez cukierniamel.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt IV 5.

 1. Procedura reklamacji:

Klient ma obowiązek sprawdzenia zamówienia przed jego odbiorem w obecności pracownika punktu sprzedaży lub dostawcy (kierowca/pracownik firmy kurierskiej). W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po odbiorze lub dostawie, Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Może również odmówić przyjęcia towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeśli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 1. Rozwiązanie sporów:

Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

  • Stały polubowny sąd konsumencki,
  • Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej,
  • Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumentów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z Platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, dążąc do pozasądowego rozwiązania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Żelazna 9 lok. 1U 15-297 Białystok  tel. 85 742 80 52, 85 742 80 59 inspekcja.handlowa@bialystok.wilh.gov.pl

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:

 • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez ich strony;
 • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
 • rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

W przypadku, gdy w wyniku złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie zostaje rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na piśmie lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub zgodzie na udział w takim postępowaniu; lub
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Cukiernia Mel Piotr Trzaska z siedzibą przy ul. Wietnamskiej 5|4 15-628 Białsytok. Nip: 542 206 95 77 REGON 050854281

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Cukiernia Mel postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną na stronie internetowej www.cukierniamel.pl. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższymi informacjami oraz Polityką Prywatności.

Początek formularza

Ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel nie można korzystać anonimowo. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych promocji oraz wycofywania produktów ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel, nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

 • przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym Cukiernia Mel treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
 • wykorzystywanie Sklepu Internetowego Cukiernia Mel do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
 • publikowanie w Sklepie Internetowym Cukiernia Mel treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
 • korzystanie ze Sklepu Internetowego Cukiernia Mel w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy,
 • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Cukiernia Mel, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
 • korzystanie z treści dostępnych w Sklepie Internetowym Cukiernia Mel z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem Internetowym Cukiernia Mel,
 • udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

WERSJA 01.01.2023 (aktualnie obowiązująca)

SMS MARKETING

Poprzez wyrażenie zgody na marketing SMS Cukiernia Mel Sp. z o.o. podczas procesu zakupowego i inicjowanie transakcji lub subskrypcji za pomocą naszych narzędzi subskrypcyjnych, zgadzasz się na otrzymywanie regularnych powiadomień tekstowych (dotyczących Twojego zamówienia, w tym przypomnień o porzuconym koszyku), ofert marketingowych oraz komunikatów transakcyjnych, w tym próśb o recenzje od nas, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany na jakiejkolwiek państwowej liście numerów do których nie wolno dzwonić.

Częstotliwość wiadomości może się różnić. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień tekstowych, odpowiedz na dowolną wiadomość tekstową wysłaną przez nas słowem STOP lub skorzystaj z dostarczonego linku do rezygnacji w dowolnej z naszych wiadomości.

Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak używanie innych słów czy formułowań, nie będą uważane za uzasadnione środki rezygnacji. Nie pobieramy opłat za usługę, jednak ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty i opłaty związane z przesyłaniem wiadomości tekstowych nakładanymi przez dostawcę usług bezprzewodowych. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transfer danych.

W razie pytań, prosimy wysłać HELP na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz także skontaktować się z nami pod adresem https://cukierniamel.pl/kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji dowolnego numeru telefonu lub kodu skrótu, który używamy do obsługi usługi w dowolnym momencie. Otrzymasz powiadomienie w takich przypadkach.

Zgadzasz się, że wszelkie wiadomości wysłane na numer telefonu lub kod skrótu, który zmieniliśmy, w tym wszelkie prośby STOP lub HELP, mogą nie być odebrane, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za spełnienie żądań zawartych w takich wiadomościach.

Na tyle, na ile pozwala obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędnie skierowane dostarczenie jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem usługi, błędy w takich informacjach i/lub za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub nie podjąć w oparciu o te informacje lub usługę.

Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważne. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy i używamy Twoich danych osobowych.

Początek formularza

 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą

Słodkie Chwile Zaczynają Się Tutaj

Sprawdź Ofertę